Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs mere her

Involverede myndigheder

Flere myndigheder er involveret i processen med at få godkendt og etableret en ny letbane.

Styrelsen er som sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet ansvarlig for alle letbanerelaterede sikkerhedsmæssige forhold. 

Derudover er en eller flere kommuner involveret f.eks. som ejer og/eller anlægsmyndighed. Arbejdstilsynet har også en rolle som tilsynsmyndighed for arbejdsmiljøforhold, både under byggefasen og når letbanen er i drift. 

I og med at letbanen er en del af den generelle trafik, har politiet, der har ansvaret for at håndhæve færdselsloven, også en rolle. 

Læs også om:

Dialog med ansøgere

Da godkendelsesprocessen er både omfattende og tekniske kompliceret, lægger styrelsen vægt på en tæt og tidlig dialog med dem, der er involveret i anlæg af en ny letbane.

Dekorativt

Letbaner i Danmark – eksisterende og kommende

Aarhus Letbane, mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby, blev taget i brug i december 2017. I 2018 åbnede letbanestrækningen mod Odder og i 2019 åbnede strækningen mod Grenaa. Det forventes derudover, at der vil køre letbaner i Odense fra 2021 og at Hovedstandens letbaner langs Ring 3 vil køre i 2025.

Dekorativt

Den samlede godkendelsesproces kort fortalt

Før en letbane kan tages i brug, skal den igennem en omfattende godkendelsesproces bestående af en lang række godkendelser, som er indbyrdes afhængige.