Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs mere her

Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler

Styrelsen skal godkende de trafikale sikkerhedsregler, som kan beskrives som ”færdselsloven på skinner”. De trafikale sikkerhedsregler omfatter f.eks. regler for, hvad de enkelte signaler og skilte betyder og hvordan letbaneførerne skal forholde sig til dem.

De trafikale sikkerhedsregler skal godkendes af styrelsen for at sikre, at sikkerhedsniveauet i reglerne er tilstrækkeligt, at reglerne er koordineret i forhold til eventuelt andre infrastrukturforvaltere og at økonomiske interesser har en passende balance i forhold til sikkerheden.

Trafikale sikkerhedsregler er gældende for alt personale som kører og færdes på letbanen, samt for trafikstyringspersonalet i fjernstyringscentralen, som afvikler trafikken. Det vil sige at de trafikale sikkerhedsregler svarer til færdselsregler på skinner.

Eksempler på trafikale sikkerhedsregler: 

  • Regler for afgangsproceduren ved et stoppested 
  • Regler for kørsel i sporskifter med fejl
  • Betydningen af de særlige letbanesignaler og skilte langs banen, og hvordan trafikken kan afvikles hvis signalerne ikke virker
  • Lokale rangerinstrukser


Dokumentationskrav

Hvis en letbane skal opføres som en ombygning af en almindelig jernbane, skal ændringerne dokumenteres. Muligheden for at overtage den almindelige jernbanes trafikale regelsæt afhænger af, hvor meget der er ændret i de tekniske anlæg i forbindelse med ombygningen. 

Hvis banen skal elektrificeres og udstyres med togkontrolanlæg, som er egnet til letbanedrift, så kan der f.eks. være ændret på de signaler og skilte, som banen er udstyret med. Dokumentationen vil således være en kombination af at læne sig op ad reglerne for den tidligere, almindelige jernbane, kombineret med dokumentation for de nødvendige ændringer. 

For helt nye trafikale sikkerhedsregler er der i godkendelsesprocessen indlagt en uafhængig vurdering fra et regelassessorteam. Regelassessor udarbejder en rapport med vurderingen af de trafikale sikkerhedsregler. 

Styrelsen baserer sin godkendelse dels på regelassessors vurdering, dels på stikprøver med egen nærmere granskning af udvalgte sikkerhedsregler. Afhængig af, hvad stikprøverne viser, kan styrelsens granskning udvides til at være en større eller mindre del af det samlede trafikale sikkerhedsregelgrundlag, der skal godkendes.

Den samlede godkendelsesproces

Se figuren i stort format her.

Oversigt over godkendelser, der vedrører trafikale sikkerhedsregler

Relevant lovstof

Læs også om:

Dekorativt

Godkendelse af uddannelse og personale

Uddannelsen til letbanepersonale skal godkendes af styrelsen. Det samme gælder selve personalet, som skal opnå en helbredsgodkendelse.

Dekorativt

Godkendelse og brug af assessorer

Til en række af godkendelserne skal der inddrages en uvildig teknisk ekspert, også kaldet en 'assessor'. Styrelsen godkender de assessorer, der skal anvendes, når der f.eks. er tale om signifikante ændringer af køretøjer og infrastruktur.

Dekorativt

Godkendelse af infrastrukturforvalteren og letbanevirksomheden

Den sidste godkendelse, der skal være på plads, inden en letbane må tages i brug, er godkendelsen af letbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren. Letbanevirksomheden skal opnå en tilladelse og et sikkerhedscertifikat, mens infrastrukturforvalteren skal opnå en sikkerhedsgodkendelse.