Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs mere her

Godkendelse af letbanekøretøjer

Styrelsens godkendelse af letbanekøretøjet skal sikre, at en række risici undgås. Det kan være kollision med andre tog, biler eller fodgængere, afsporing, brand mv.

Styrelsens godkendelse af letbanekøretøjet bidrager til, at en række risici undgås. Det kan være kollision med andre tog, biler eller fodgængere, afsporing, brand mv.

Sikkerhedsniveauet afhænger blandt andet af, hvilken type letbanekøretøj der er tale om, og hvor køretøjet anvendes. F.eks. skal letbanekøretøjer, der kører inde i byen blandt andre trafikanter, kunne bremse væsentligt bedre end et almindeligt tog – også når skinnerne er glatte eller vejen stejl.

Godkendelsen af letbanekøretøjer er opdelt i to trin.

  1. Typegodkendelse af togets design og 
  2. Udstedelse af ibrugtagningstilladelse til de konkrete køretøjer. 

Det har den fordel, at udstedelse af ibrugtagningstilladelse til et tog der allerede er typegodkendt af styrelsen, kan ske hurtigt.

For at øge sikkerheden anvendes en uafhængig tredjepart, også kaldet en sagkyndig, som certificerer fabrikantens kvalitetsstyringssystem og på den baggrund også, at de enkelte serietog stemmer overens med den godkendte type. 

Det indgår også i den sagkyndiges arbejde at certificere, at køretøjstypen passer til den konkrete letbanens infrastruktur. Det sker f.eks. ved at kontrollere, at køretøjets holdebremse kan fastholde køretøjet på den stejleste stigning. 

Hvis køretøjsfabrikanten allerede har fået certificereret sit kvalitetsstyringssystem af et køretøj, så skal den sagkyndige ikke lave en dobbeltkontrol, men blot sikre sig, at selve certificeringen er gyldig og relevant. Det samme princip gælder for styrelsens gennemgang af det samlede ansøgningsmateriale. 

Styrelsens opgave består i at læse det samlede ansøgningsmateriale igennem med henblik på at kontrollere, at materialet er komplet og dækkende, uden selvmodsigelser og uacceptable forbehold. Hvis det f.eks. fremgår af assessors sikkerhedsvurderingsrapport, at der ikke er taget stilling til køretøjets bremseforhold, så vil styrelsen stille spørgsmål hertil.

Den samlede godkendelsesproces

Se figuren i stort format her.

Den samlede oversigt over samtlige godkendelser, der vedrører letbanekøretøjet

Læs også om:

Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler

De trafikale sikkerhedsregler, som kan beskrives som ”færdselsloven på skinner”, skal godkendes inden en letbane må tages i brug. Regler beskriver bl.a., hvordan letbaneførere skal forholde sig til skilte og signaler.

Dekorativt

Godkendelse af uddannelse og personale

Uddannelsen til letbanepersonale skal godkendes af styrelsen. Det samme gælder selve personalet, som skal opnå en helbredsgodkendelse.

Dekorativt

Godkendelse og brug af assessorer

Til en række af godkendelserne skal der inddrages en uvildig teknisk ekspert, også kaldet en 'assessor'. Styrelsen godkender de assessorer, der skal anvendes, når der f.eks. er tale om signifikante ændringer af køretøjer og infrastruktur.

Dekorativt

Godkendelse af infrastrukturforvalteren og letbanevirksomheden

Den sidste godkendelse, der skal være på plads, inden en letbane må tages i brug, er godkendelsen af letbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren. Letbanevirksomheden skal opnå en tilladelse og et sikkerhedscertifikat, mens infrastrukturforvalteren skal opnå en sikkerhedsgodkendelse.