Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs mere her

Godkendelse af infrastruktur

Godkendelse af infrastruktur indebærer godkendelse af spor, underbygning, signalanlæg, togkontrolanlæg, overkørsler, køreledningsanlæg med tilhørende forsyning, perroner, broer og tunneller. Godkendelsen består af en ibrugtagningstilladelse.

Styrelsen godkender infrastrukturen på basis af en beskrivelse af projektet (systemdefinition), som udarbejdes af letbanevirksomheden. Herudover godkendes den på basis af en sikkerhedsvurderingsrapport, som udarbejdes af en såkaldt uafhængig assessor

Når der er tale om en ny letbane, som etableres på en allerede eksisterende jernbane, er det kun ændringer af infrastrukturen, der kræver en ibrugtagningstilladelse. Letbanevirksomheden skal dog dokumentere, hvordan den vil sikre, at alle dele af infrastrukturen overholder letbanens tekniske sikkerhedsregler. 

Styrelsen godkender kun signifikante ændringer. Med signifikante ændringer menes ændringer der har så væsentlig en betydning for sikkerheden på letbanen, at ændringerne skal godkendes af styrelsen. Hvis der ikke er tale om signifikante ændringer, så godkender infrastrukturforvalteren selv infrastrukturen.

Som led i godkendelsen af infrastrukturen skal styrelsen godkende sikkerhedsforanstaltninger i overkørsler. Vejkryds, som en letbane indgår i, godkendes af den lokale vejmyndighed og politiet. Læs mere om godkendelserne nedenfor.

Overkørsler og vejkryds

Styrelsens godkendelse af sikkerhedsforanstaltninger i overkørsler drejer sig bl.a. om godkendelse af blinklys, lyd-givere (klokker), bomme og detektorspoler i vejbanen.

Styrelsens godkendelse af overkørsler er baseret på en risikovurdering fra letbanevirksomheden og på godkendelser fra politi og vejmyndighed. Dertil kommer en vurdering fra styrelsens egne sagkyndige medarbejdere.

Når styrelsen vurderer en overkørsel, så sker det primært ved at tjekke, at der altid er mindst to 'opmærksomhedsskabende sikkerhedsforanstaltninger'. Det vil sige, der skal altid er enten blink og lyd eller blink og bom. Styrelsen kigger også på, om der tæt ved overkørslen er sideveje eller lysregulerede kryds, som kan skabe kø i overkørslen. Hvis der er tilfældet, kan der være behov for etablering af detektorspoler i vejbanen, som sikrer, at der ikke holder biler i overkørslen, når bommene går ned.Vejkryds, som en letbane indgår i, godkendes af den lokale vejmyndighed og politiet. Dette gælder også for de lyskrydsanlæg der måtte være i krydset. Rationalet i dette er, at letbanen på dette punkt lige så godt kunne have været en bus i særlig busbane. Styrelsen godkender kun de dele hvor letbanen skiller sig ud fra eksempelvis busser. Det kan f.eks. være sporskifter, hvis de anvendes i forbindelse med krydset.

Relevant lovstof

Læs også om:

Dekorativt

Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler

De tekniske sikkerhedsregler er knyttet til anvendelse, drift, vedligeholdelse samt ændring af letbanens tekniske anlæg og infrastruktur.

Dekorativt

Godkendelse af letbanekøretøjer

For at undgå kollision med andre tog, biler eller fodgængere, afsporing, brand mv. skal selve letbanekøretøjet godkendes, før det må tages i brug.

Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler

De trafikale sikkerhedsregler, som kan beskrives som ”færdselsloven på skinner”, skal godkendes inden en letbane må tages i brug. Regler beskriver bl.a., hvordan letbaneførere skal forholde sig til skilte og signaler.

Dekorativt

Godkendelse af uddannelse og personale

Uddannelsen til letbanepersonale skal godkendes af styrelsen. Det samme gælder selve personalet, som skal opnå en helbredsgodkendelse.

Dekorativt

Godkendelse og brug af assessorer

Til en række af godkendelserne skal der inddrages en uvildig teknisk ekspert, også kaldet en 'assessor'. Styrelsen godkender de assessorer, der skal anvendes, når der f.eks. er tale om signifikante ændringer af køretøjer og infrastruktur.

Dekorativt

Godkendelse af infrastrukturforvalteren og letbanevirksomheden

Den sidste godkendelse, der skal være på plads, inden en letbane må tages i brug, er godkendelsen af letbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren. Letbanevirksomheden skal opnå en tilladelse og et sikkerhedscertifikat, mens infrastrukturforvalteren skal opnå en sikkerhedsgodkendelse.