Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs mere her

Dialog med ansøgere

Anlæg og drift af en letbane er typisk et meget komplekst forløb. Styrelsen arbejder derfor dialogbaseret.

Ved store anlægsprojekter, som fx etablering af nye letbaner, vil styrelsen som tidlig som mulig i processen begynde dialogen med de relevante parter, dvs. de kommende ansøgere. Denne dialog vil typisk begynde flere år, før den nye letbane skal tages i brug. 

Formålet er at sikre, at der mellem ansøger og styrelsen er en fælles forståelse af projektets omfang og dermed også det godkendelsesforløb, som ansøgeren skal igennem. Styrelsen er således allerede i tæt og løbende dialog med fx Odense Letbane og Hovedstadens Letbane. 

Når de enkelte projekter når så langt i deres forberedelse, at de er klar til at indsende endelige ansøgninger, så har styrelsen en række servicemål, som tilsiger, at sagsbehandlingen af de endelige ansøgninger skal kunne gennemføres på fire måneder. Sagsbehandlingen kan dog tage længere tid, hvis der er forhold i ansøgningsmaterialet, som ikke er tilstrækkelig belyst eller dokumenteret.

Læs også om:

Dekorativt

Letbaner i Danmark – eksisterende og kommende

Aarhus Letbane, mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby, blev taget i brug i december 2017. I 2018 åbnede letbanestrækningen mod Odder og i 2019 åbnede strækningen mod Grenaa. Det forventes derudover, at der vil køre letbaner i Odense fra 2021 og at Hovedstandens letbaner langs Ring 3 vil køre i 2025.

Dekorativt

Kontakt styrelsen

Hjemmesiden skal hjælpe med at give svar på ofte stillede spørgsmål om styrelsens sikkerhedsgodkendelse af letbaner i Danmark. Kunne du ikke finde svar på dine spørgsmål? Så kan du sende en mail eller ringe til styrelsen.

Dekorativt

Den samlede godkendelsesproces kort fortalt

Før en letbane kan tages i brug, skal den igennem en omfattende godkendelsesproces bestående af en lang række godkendelser, som er indbyrdes afhængige.