Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs mere her

Godkendelse af letbaner

Trafikstyrelsen har ansvar for at godkende nye letbaner i Danmark. Godkendelsen skal sikre, at landets letbaner er en sikker transportform for passagerer, personale og andre trafikanter.

Denne hjemmeside giver en introduktion til den godkendelsesproces, som en letbane skal igennem, før den må tages i brug.

Dekorativt

Den samlede godkendelsesproces kort fortalt

Før en letbane kan tages i brug, skal den igennem en omfattende godkendelsesproces bestående af en lang række godkendelser, som er indbyrdes afhængige.

Dekorativt

Godkendelse af infrastruktur og tekniske sikkerhedsregler

Letbanens infrastruktur (f.eks. spor og skinner) skal godkendes, før en letbane må tages i brug. Det samme gælder de tekniske sikkerhedsregler, som er knyttet til anvendelse, drift, vedligeholdelse samt ændring af letbanens infrastruktur og tekniske anlæg.

Dekorativt

Godkendelse af letbanekøretøjer

For at undgå kollision med andre tog, biler eller fodgængere, afsporing, brand mv. skal selve letbanekøretøjet godkendes, før det må tages i brug.

Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler

De trafikale sikkerhedsregler, som kan beskrives som ”færdselsloven på skinner”, skal godkendes inden en letbane må tages i brug. Regler beskriver bl.a., hvordan letbaneførere skal forholde sig til skilte og signaler.

Dekorativt

Godkendelse af uddannelse og personale

Uddannelsen til letbanepersonale skal godkendes af styrelsen. Det samme gælder selve personalet, som skal opnå en helbredsgodkendelse.

Dekorativt

Godkendelse og brug af assessorer

Til en række af godkendelserne skal der inddrages en uvildig teknisk ekspert, også kaldet en 'assessor'. Styrelsen godkender de assessorer, der skal anvendes, når der f.eks. er tale om signifikante ændringer af køretøjer og infrastruktur.

Godkendelse og brug af sagkyndige

Udover assessor skal der i forbindelse med godkendelse af letbanekøretøjer anvendes en uafhængig sagkyndig. Assessor og sagkyndig kommer normalt fra samme organisation, og deres arbejde hænger tæt sammen.

Brug af bemyndigede og udpegede organer

Inden et jernbaneprojekt iværksættes skal det derfor afklares med styrelsen, om der skal anvendes et bemyndiget eller udpeget organ.

Dekorativt

Godkendelse af infrastrukturforvalteren og letbanevirksomheden

Den sidste godkendelse, der skal være på plads, inden en letbane må tages i brug, er godkendelsen af letbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren. Letbanevirksomheden skal opnå en tilladelse og et sikkerhedscertifikat, mens infrastrukturforvalteren skal opnå en sikkerhedsgodkendelse.

Involverede myndigheder

Styrelsen er blot en af flere myndigheder, der er involveret i forbindelse med anlæg af en ny letbane. De øvrige myndigheder er Arbejdstilsynet, Politi og kommuner.

Dialog med ansøgere

Da godkendelsesprocessen er både omfattende og tekniske kompliceret, lægger styrelsen vægt på en tæt og tidlig dialog med dem, der er involveret i anlæg af en ny letbane.

Dekorativt

Letbaner i Danmark – eksisterende og kommende

Aarhus Letbane, mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby, blev taget i brug i december 2017. I 2018 åbnede letbanestrækningen mod Odder og i 2019 åbnede strækningen mod Grenaa. Det forventes derudover, at der vil køre letbaner i Odense fra 2021 og at Hovedstandens letbaner langs Ring 3 vil køre i 2025.

Dekorativt

Kontakt styrelsen

Hjemmesiden skal hjælpe med at give svar på ofte stillede spørgsmål om styrelsens sikkerhedsgodkendelse af letbaner i Danmark. Kunne du ikke finde svar på dine spørgsmål? Så kan du sende en mail eller ringe til styrelsen.