Vi bruger cookies.

Når du klikker dig videre på hjemmesiden accepterer du samtidigt vores cookiepolitik. Læs mere her

Godkendelse og brug af assessorer

Infrastrukturforvaltere og letbanevirksomheder, der søger om godkendelse af køretøjer samt tekniske og trafikale sikkerhedsregler, skal indhente en vurdering af sikkerheden fra en såkaldt 'assessor'.

Assessor skal vurdere, om ansøgers risikovurdering er tilstrækkelig, og om den bane, der ønskes godkendt, er sikker at køre på. Assessor sammenfatter sin vurdering i en sikkerhedsvurderingsrapport. Styrelsen anvender assessors rapport og dermed assessors vurdering af forholdene til sin godkendelse. 

Der findes to typer af assessorer; akkrediterede assessorer og godkendte assessorer. 

Akkrediterede asessorer kan anvendes ved alle godkendelser af letbanekøretøj og infrastruktur efter virksomhedens eget valg. Akkrediterede assessor skal derimod anvendes, når der er tale om godkendelser af køretøjer og infrastruktur, som har kritisk betydning for interoperabiliteten på letbanen. Det er EU, som sætter rammerne herfor.

Godkendte assessorer anvendes, når der er tale om signifikante ændringer af køretøjer og infrastruktur og når styrelsen vurderer, at der er behov for uvildig faglig ekspertise. For at blive godkendt som assessor skal man have de relevante tekniske, jernbanefaglige kompetencer samt ekspertise indenfor risikostyring og risikohåndtering.


Den samlede godkendelsesproces

Se figuren i stort format her.

Læs også om:

Godkendelse af infrastrukturforvalteren og letbanevirksomheden

Den sidste godkendelse, der skal være på plads, inden en letbane må tages i brug, er godkendelsen af letbanevirksomheden og infrastrukturforvalteren. Letbanevirksomheden skal opnå en tilladelse og et sikkerhedscertifikat, mens infrastrukturforvalteren skal opnå en sikkerhedsgodkendelse.

Involverede myndigheder

Styrelsen er blot en af flere myndigheder, der er involveret i forbindelse med anlæg af en ny letbane. De øvrige myndigheder er Arbejdstilsynet, Politi og kommuner.

Dialog med ansøgere

Da godkendelsesprocessen er både omfattende og tekniske kompliceret, lægger styrelsen vægt på en tæt og tidlig dialog med dem, der er involveret i anlæg af en ny letbane.